Ognisko Bydgoszczy – Parafia Świętej Trójcy, ul. Św. Trójcy 26

Parafia

Spotkamy się w trzeci czwartek miesiąca: godz. 18.00 Msza św. w intencji małżeństw w kościele św. Trójcy w Bydgoszczy, przy ul. Św. Trójcy 26, następnie o godz. 18.30 spotkanie Ogniska w salce parafialnej. Na spotkaniach pracujemy nad sobą omawiając 12 kroków ku pełni życia. Podejmujemy również pracę nad sobą uczestnicząc w grupach terapeutycznych. Spotkania tych grup odbywają się w czwartki (oprócz 3 czwartku, gdy spotykamy się wszyscy na Mszy św. i spotkaniu Ogniska). 1 grupa terapeutyczna: Sposoby radzenia sobie z uczuciami na podstawie Biblii. 2 grupa terapeutyczna: Rodzina na podstawie Adhortacji Jana Pawła II Familiaris Consortio. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Arkadiusz Muzolf - diecezjalny duszpasterz rodzin.
Parafia pw. Świętej Trójcy >>>

 20 listopada odbyło się:

 • godz. 16.30 Adoracja, ” Z Maryją do wnętrza Boga”.  W listopadzie rozważaliśmy kolejny fragment „Traktaku o nabożeństwie do Najświętszej Mari Panny” św. Ludwika Maria Grignion de Montford „Wszyscy święci – Maryja ukryta w Bogu – Przewodniczką na realistycznej drodze do zjednoczenia z Nim.”
 • godz. 17. 30 odbyła się Msza Św. w intencji naszych małżeństw oraz wszystkich małżeństw w kryzysie w kaplicy M.B. Częstochowskiej przy paraf. Chrystusa Króla w Bydgoszczy.
 • Po Mszy odbyło się spotkanie naszej Wspólnoty w salce domu parafialnego.

W czasie dzielenia, rozważaliśmy, ze względu na Święto Chrystusa Króla, na ile oddajemy nasze życie Jezusowi, na ile On w nm króluje.      

Umówiliśmy się na najbliższe spotkanie grupy wsparcia, które odbędzie się 6 grudnia, oraz Rekolekcje Adwentowe.

4 października i 8 listopada odbyło się spotkanie grupy wsparcia.

Następne spotkanie odbędzie się 6 grudnia o godz. 18.00.

Poprowadzi je pani Renata Czarnecka.

Zapraszamy!

 

28 października o godz. 16.30 odbyło się pierwsze spotkanie  grupy 12 kroków dla Chrześcijan  -„Wreszcie żyć”.

Jest to praca nad sobą w grupie zamkniętej, do której już dołączyć nie można.

Istnieje możliwość pojęcia takiej pracy w grupie internetowej, zapraszamy do zapisów na forum Wspólnoty SYCHAR. Wszelkie informacje dotyczące 12 kroków, zapisów itd. w poniższym linku:

12 kroków ku pełni życia

 

               DWANAŚCIE KROKÓW

 1. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnienia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.
  2. Uwierzyliśmy, że moc większa do nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie.
  3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie Opiece Boga, na ile Go pojmujemy.
  4. Zrobiliśmy radykalny i odważny obrachunek moralny w głębi duszy.
  5. Bez ukrywania wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów .
  6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił na od wszystkich wad charakteru.
  7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
  8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
  9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniło by to ich lub innych.
  10. Prowadzimy nadal rachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnionych błędów.
  11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, na ile Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
  12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych „Kroków”, staraliśmy się nieść przesłanie innym ludziom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

         16 października dziękowaliśmy Panu Bogu za 6 lat Ogniska w Bydgoszczy! 🙂

 •  odbyła się Adoracja,Z Maryją do wnętrza Boga”.  W październiku rozważaliśmy: „Różaniec- Maryja odkrywająca Tajemnicę Ofiary Chrystusa – spotkanie w wewnętrznym sanktuarium.”
 •  odbyła się również już tradycyjnie uroczysta, nasza Wspólnotowa, Msza Św. w intencji naszych małżeństw oraz wszystkich małżeństw w kryzysie.
 • po Mszy było spotkanie naszej Wspólnoty w salce domu parafialnego. Był tort urodzinowy, dzielenie się, rozmowy…

Adoracja

Po wakacjach u nas sporo zmian: 🙂

18 września odbyła się:

 • godz. 15.30 Adoracja, ” Z Maryją do wnętrza Boga”.  We wrześniu rozważać będziemy: tajemnicę narodzenia Maryi, misję Maryi w życiu wszechświata, oraz misyjność każdego człowieka.
 • godz. 16. 30 Msza Św. w intencji naszych małżeństw oraz wszystkich małżeństw w kryzysie w kaplicy M.B. Częstochowskiej przy paraf. Chrystusa Króla w Bydgoszczy.
 • Po Mszy odbyło się spotkanie naszej Wspólnoty.

2 sierpnia odbyło się spotkanie grupy wsparcia z panią Renatą Czarnecką.

Poruszane były bieżące problemy pojawiające się w naszych rodzinach.

21 sierpnia, po Mszy św. odbyło się spotkanie naszego Ogniska.

Dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, było sporo osób nowych.

 

17 lipca odbyło się spotkanie naszego Ogniska, dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, ale też rozmawialiśmy o granicach w relacjach międzyludzkich, jak je stawiać itd.

 


 

7 czerwca odbyło się spotkanie grupy wsparcia, które prowadziła pani Renata Czarnecka.

Zastanawialiśmy i rozmawialiśmy o zasadach jakie panują, obowiązują w naszych domach.

Następne spotkanie grupy wsparcia odbędzie się 5 lipca.

       19 czerwca odbyło się spotkanie naszego Ogniska.

 • uczestniczyliśmy we Mszy świętej w której modliliśmy się w intencji naszych małżeństw.
  • Po Mszy odbyło się spotkanie naszej Wspólnoty.
  • Na spotkaniu  kontynuowaliśmy temat: „Pięć języków miłości”.

      

W noc z 14 na 15 maja 2016 w Kościele Rektorskim Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, odbyło się czuwanie nazwane Nocą Siedmiu Cudów.

Prowadziliśmy jedną godzinę tej pięknej nocy! 🙂 Naszym patronem był Święty Piotr, rozważaliśmy dar rady.

Oto fragmenty naszej godziny czuwania:

Dar rady rozważać będziemy w świetle Bożego Miłosierdzia.

Zarówno dar jak i Boże Miłosierdzie  towarzyszą naszym małżeństwom i rodzinom nieustannie każdego dnia.

Tym rozważaniom towarzyszyć będzie Apostoł Bożego Miłosierdzia, Papież Rodziny,

Jan Paweł II, który tak przedstawia zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny:

 Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo; powołując go do istnienia z miłości, powołał go jednocześnie do miłości.

Bóg wpisuje w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety powołanie, a więc zdolność i odpowiedzialność za miłość i wspólnotę.

 Każdy człowiek zatem zostaje przez Boga powołany do Miłości. Bóg wlewa w jego serce pragnienie realizacji określonego powołania. Jedną z dróg jest małżeństwo i rodzina.

Rodzina, to miejsce gdzie każdy z nas przychodzi na świat, wzrasta i dojrzewa do realizacji własnej drogi życiowej.

Wiele rodzin na całym świecie przeżywa dzisiaj poważny kryzys.

Jan Paweł II tak mówi o tym:

…nie brakuje niepokojących objawów degradacji niektórych podstawowych wartości: błędne pojmowanie w teorii i praktyce niezależności małżonków we wzajemnych odniesieniach; duży zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i dzieci; praktyczne trudności, na które często napotyka rodzina w przekazywaniu wartości; stale wzrastająca liczba rozwodów, plaga przerywania ciąży.

 Jak ważne jest aby czerpać w takich sytuacjach z daru rady, który to uzdalnia człowieka do dokonywania właściwych wyborów w sytuacjach przed jakimi staje w codziennym życiu.

Pan Bóg  nie pozostawia małżonków samych, od dnia zawarcia ich Sakramentalnego Małżeństwa, którego udzielają sobie w Kościele w obecności Boga i najbliższych, uzdalnia i wspiera mężczyzną i kobietę do realizacji tego powołania.

Niezależnie od dalszych losów tego małżeństwa, oboje są zobowiązani do miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej do końca życia. Nawet gdy jeden z małżonków złamie swoją przysięgę, nie zwalnia to drugiego współmałżonka z trwania w przysiędze małżeńskiej.

 „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”

Zatem, niezależnie od tego w jakiej kondycji jest moje małżeństwo, ja mam wiernie trwać.

Duch Święty przychodzi z pomocą, udziela daru rady i uczy reagować w odpowiedni sposób.

 MEDYTACJA – ZAPARCIE SIĘ PIOTRA(fragment)

Ewangelia św. Łukasza,  22,33

Piotr zaś rzekł: «Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć».

Żono, mężu, ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że Cię nie opuszczę aż do śmierci!

Słowa Piotra i słowa wypowiadane w czasie przysięgi małżeńskiej mówią o tym samym, są wyznaniem miłości. Wypowiadając te słowa jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie dotrzymać danego słowa, jednak czy jest tak faktycznie?

 • Czy umiem dotrzymywać danego słowa Bogu, żonie, mężowi, siostrze, bratu…mojemu bliźniemu?
 • Czy zawsze moje słowa, myśli, uczynki świadczą o mojej miłości wobec moich najbliższych?
 • Czy jestem wierny/wierna sobie, Bogu, innym?

Lecz Jezus odrzekł: «Powiadam ci, Piotrze, nim  zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz».

Po kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu latach małżeństwa słyszysz słowa:

 • ja już Cię nie kocham
 • nasze małżeństwo było pomyłką
 • zmieniłeś/łaś się i nie chcę z Tobą być

Co słysząc takie słowa co czujesz?

Opowiedz o tym Jezusowi, On doświadczył zdrady, odrzucenia, niezrozumienia, On Cię naprawdę rozumie i chce być z Tobą w Twoich trudnych doświadczeniach.

Od najbliższych Ci ludzi, słyszysz: jesteś beznadziejna, rozczarowujesz mnie.

Czujesz: że Cię odrzucają, wyśmiewają, ignorują.

Tam gdzie jesteś: jest tylko chłód, samotność, obojętność

Opowiedz o tym Jezusowi, co czujesz. Zaproś go do tych miejsc, sytuacji w Twoim życiu,  gdzie odczuwasz strach, chłód, obojętność, odrzucenie, niezrozumienie. Niech On uzdrawia te rany, pokaż Mu swoje rany, opowiedz co czujesz, czego tak naprawdę pragniesz.

15 maja odbyło się spotkanie naszego Ogniska.

17 kwietnia odbyła się Msza Św. w czasie której modliliśmy się za nasze małżeństwa i wszystkie małżeństwa w kryzysie.

Następnie odbyło się spotkanie, na którym dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami małżeńskimi, oraz Ania zaprezentowała nam temat: „Pięć języków miłości”.

Pięcioma językami miłości, którymi się posługujemy są:

 • słowa
 • czas
 • prezenty i niespodzianki
 • przysługi
 • gesty

ZADANIE:

Zastanowię się do następnego spotkania jakim językiem miłości posługuje się mój współmałżonek, a jakim językiem ja się posługuję.

Osoby, które uczestniczyły w Rekolekcjach Ogólnopolskich Wspólnoty Sychar, podzieliły się swoimi przeżyciami z tych rekolekcji, zachęcając tym samym do udziału w rekolekcjach w Laskowicach Pomorskich.

Rozmawialiśmy również o Nocy Siedmiu Cudów, w której bierzemy udział jako Ognisko bydgoskie.

Na następne spotkanie umówiliśmy się na 15 maja.

 

  28 lutego 2016 roku odbyło  się spotkanie naszego Ogniska.

Uczestniczyliśmy we Mszy św. oraz spotkaniu.

Podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, ubogacając je próbą dostrzeżenia dobra w relacji z moim współmałżonkiem, w rodzinie oraz w relacji z Panem Bogiem.

 

      

Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty SYCHAR odbyło się  31 stycznia 2016 roku.

 • godz. 17. 00 Msza Św. w intencji naszych małżeństw oraz wszystkich małżeństw w kryzysie w kościele paraf. Chrystusa Króla w Bydgoszczy.
 • Po Mszy odbyło się spotkanie naszej Wspólnoty w salce.
 • Zachęcamy do posłuchania audycji pana Jacka Pulikowskiego; „Rozwód dla dobra dziecka?”

Odbyło się spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty SYCHAR  27 grudnia 2015 roku.

BYŁA TO NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY.

Odbyła się Msza Św.  w intencji naszych małżeństw oraz wszystkich małżeństw w kryzysie w kościele paraf. Chrystusa Króla w Bydgoszczy.

Odnowiliśmy podczas Mszy świętej nasze przyrzeczenia małżeńskie, oraz nastąpiła kolejna adopcja małżeństw w kryzysach.
Po Mszy spotkaliśmy się, aby podzielić się naszymi doświadczeniami małżeńskimi, była bardzo żywa dyskusja, każdy mógł wynieść z niej coś dla siebie.

 

 

Jak zbudować DOM NA SKALE?
Czyli silna rodzina oparta na Bogu

Odbyły się rekolekcje ewangelizacyjne w parafii Św. Mateusza w Bydgoszczy (Fordon)
Nauki i warsztaty dla małżonków, rodziców, narzeczonych, teściów i wszystkich chcących odnowienia więzi z Bogiem i ludźmi.

29.11.2015 (NIEDZIELA) Nauki rekolekcyjne na Mszach św.
o godz.: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00

30.11.2015 (PONIEDZIAŁEK) Czy miłość jest możliwa? Małżeńskie zmagania o miłość, która nigdy nie ustaje.
Godz. 10.00, 17.00, 18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
Godz. 19.00 Kryzys małżeński, czy istnieje szansa na pojednanie? (Spotkanie warsztatowe z małżonkami ze wspólnoty „SYCHAR”).

1.12.2015 (WTOREK) Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. O różnicach miedzy małżonkami oraz budowaniu relacji.
Godz. 10.00, 17.00, 18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
Godz. 19.00 O problemach w komunikacji małżeńskiej.
(Spotkanie warsztatowe o komunikacji i dialogu).

2.12.2015 (ŚRODA) Rodzina we współczesnym świecie. Relacje z dziećmi, rodzicami oraz wartość modlitwy małżeńskiej.
Godz. 10.00, 17.00, 18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz podjęcie krucjaty małżeństw w kryzysie.
Godz. 19.00 Nabożeństwo uwielbienia Boga za Sakrament Małżeństwa (Prelekcja: Jak chronić dzieci w sytuacji kryzysu małżonków)

*******************************************************************************************


MIŁOŚĆ małżeńska – jaka powinna być???
NIROZERWALNOŚĆ MAŁŻENSTWA. Dlaczego nie rozwód???
Jak wychowywać do ŻYCIA W MAŁŻENSTWIE I RODZINIE???

Na te i inne pytania będziemy szukać odpowiedzi z naszym gościem Panią dr hab. Urszulą Dudziak
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego psycholog, teolog, doradca życia rodzinnego, instruktor naturalnego planowania rodziny, Prof. dr hab KUL Katedra Psychopedagogiki Rodziny, członek powołanego przez ministra zdrowia Krajowego Zespołu Promocji Naturalnego Planowania Rodziny, ministerialny rzeczoznawca podręczników wychowania do życia w rodzinie.
Program spotkań:
Piątek 4.12.2015 r. Spotkanie w auli Wyższego Seminarium Duchownegom, ul. Grodzka

Godz.18.00 Temat: Przygotowanie do małżeństwa, a jego nierozerwalność – ocena postaw
i wskazania pastoralne wobec sytuacji rozwodowych.

Wykład szczególnie przeznaczony dla katechetów, doradców życia rodzinnego oraz wszystkich małżonków
i narzeczonych.
Będziemy chcieli podczas wykładu ocenić sytuację małżeństwa czyli:
– jak być powinno? (nierozerwalność małżeństwa i dobre przygotowanie do małżeństwa).
– jaka jest sytuacja? (tendencje i przeszkody, postawy wobec rozwodów i ich skutki w życiu).
– co zrobić? (postulaty pastoralne i wskazania profilaktyczne).

Niedziela 6.12.2015 r. Prelekcje w Parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy-Błonie,
ul. Lotników 1

Godz. 11.10 – prelekcja.( Po Msza św. o godz. 10.30. w kościele.)
Temat: Rola rodziców w przygotowaniu dzieci do sakramentów świętych.

Katecheza dla rodziców, których dzieci przygotowują się do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Godz. 12.45
– prelekcja. (Po Mszy św. o godz. 12.00.)
Temat: Jak kochają małżonkowie? Miłość małżeńska jej cechy i znaki.

Zapraszamy do zapisów na internetowy warsztat pracy nad sobą : „12 kroków ku pełni życia – wreszcie żyć”

Zapisy na stronie na forum Sycharu:

Sycharowskie Warsztaty 12 kroków

Trzeba wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy i zachęcamy do udziału, naprawdę warto! 🙂

29 listopada odbyło się spotkanie naszego Ogniska. Przed spotkaniem uczestniczyliśmy we Mszy św. gdzie modliliśmy się za nasze małżeństwa.

Podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami małżeńskimi, dyskusja była bardzo ciekawa.

Uczestnicy zostali zaproszeni do zapisów na 12 kroków na forum Sycharu oraz na rekolekcje prowadzone przez księdza Arka w Fordonie, gdzie mamy jako Wspólnota swój aktywny udział.

Umówiliśmy się na następne spotkanie 27 grudnia

 

Dziękując Panu Bogu za 5 lat działalności naszego Ogniska w Bydgoszczy uczestniczyliśmy w Sympozjum poświęconemu małżeństwie i rodzinie, którego organizatorem było:

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Bydgoskiej oraz Wspólnota „SYCHAR” z okazji 5 lat działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej w Bydgoszczy i XV Dnia Papieskiego.

„Jan Paweł II – Patron Rodziny”.

SOBOTA (10.10.2015) Budynek Zespołu Szkół Katolickich – Pomnik Jana Pawła II ul. Nowodworska 17 , Bydgoszcz (Szwederowo)
PROGRAM
10.00 Powitanie uczestników i prelegentów. Wprowadzenie w temat sympozjum.
10.15 Wykład: „Dziecko w sytuacji kryzysu małżeńskiego rodziców – jak je chronić i wspierać?” – Aleksandra Nowicka – psycholog
11.00 Wykład: „Jedność dwojga. Z Karolem Wojtyłą o doświadczeniu miłości, małżeństwa i rodziny.” – ks. dr Przemysław Kwiatkowski
11.45 Przerwa na kawę.
12.15 Wykład: „KRYZYS – POCZĄTKIEM DROGI DO SZCZĘŚCIA, czyli o dialogu, seksie i innych ćwiczenia pogłębiających jedność małżeńską.” – Anna i Jarosław Synak

13.45 Podsumowanie i zakończenie sympozjum

NIEDZIELA (11.10.2015) Parafia Chrystusa Króla, ul. Lotników 1, Bydgoszcz (Błonie)
16.00 Adoracja dziękczynna połączona ze świadectwami członków Wspólnoty „SYCHAR”.
17.00 MSZA ŚWIĘTA w intencji naszych małżeństw i rodzin, podczas której odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz duchowa adopcja małżeństw w kryzysie. Obecni byli: Krajowy duszpastrz „Sycharu” – ks. Paweł Dubownik oraz założyciel wspólnoty – Andrzej Szczepaniak
18.00 Wykład: „ Rozwód czy pojednanie?” – Grzegorz Fedorczuk – prawnik/ SYCHAR oraz Andrzej Szczepaniak – założyciel Wspólnoty SYCHAR
19.00 Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
19.30 Poczęstunek i zakończenie spotkania.

Było naprawdę pięknie!!! 🙂

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli razem z nami w Sympozjum, za obecność, dar modlitwy i pomoc.

Komentarz odczytany na rozpoczęcie Mszy świętej:
„Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić!
Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym
Ci dała się napić? Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej.
Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka,a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło?
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus:
Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu
dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem
wody wytryskującej ku życiu wiecznemu
. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać
. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!
A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża
. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten,
którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”. /Ewangelia wg św. Jana 4, 5–18/
Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR powstała jako dzieło małżonków sakramentalnych, którzy w obliczu kryzysu ich małżeństwa chcą wytrwać w miłości, wierności i w zobowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej.
Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej w Bydgoszczy powstało 10 października 2015 roku.
Pierwszym Duszpasterzem Wspólnoty był Ojciec Mieczysław Łusiak, obecnie jest ksiądz Arkadiusz Muzolf.
Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za 5 lat działalności naszego Ogniska na rzecz ratowania małżeństw w naszej diecezji oraz w diecezjach sąsiednich, gnieźnieńskiej, toruńskiej i pelplińskiej, bo również z tych diecezji wiele osób korzysta z pomocy i naszego wsparcia.
W ciągu tych 5 lat jako Wspólnota organizowaliśmy Wielkopostne Rekolekcje dla małżeństw, Akademie Miłości Małżeńskiej, była grupa wsparcia dla mężczyzn, uczestniczyliśmy w Warsztacie pracy nad sobą,”12 kroków”, prowadziliśmy Żnińskie Spotkania dla Małżeństw, gościliśmy w Tucznie, diecezja gnieźnieńska, gdzie spotkaliśmy się z Doradcami Życia Rodzinnego.
Współpracujemy z Diecezjalną Poradnią Rodzinną, korzystając z porad specjalistów, oraz sami służymy pomocą, tym, którzy do poradni z problemami małżeńskimi się zwracają. Od września wspiera nas swoją modlitwą Grupa Ojca Pio z parafii Chrystusa Króla.
Nieustannie powierzamy Bożej Opatrzności nasze małżeństwa i rodziny, prosząc o prawdziwą wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach.

Grupa modlitwy Ojca Pio z parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy wspiera nasze małżeństwa swoją modlitwą.
Zachęcamy do wysyłania intencji, które zostaną przesłane do członków grupy modlitewnej, którzy będą zanosić nasze intencje za pośrednictwem Ojca Pio przed tron Boga.

20 września odbyło się spotkanie naszego Ogniska, które poprzedziła jak zwykle Msza św. w intencji naszych małżeństw.

Na spotkaniu omawialiśmy plan Sympozjum z okazji 5 lecia naszego Ogniska.
Podzieliliśmy się również naszymi doświadczeniami życiowymi.

30 sierpnia spotkaliśmy się tradycyjnie na Mszy Św. w intencji naszych małżeństw.
Modliliśmy się dziękując Panu Bogu za 5 lat działalności naszego Ogniska, prosiliśmy o potrzebne łaski dla naszych małżeństw i rodzin.
Następnie spotkaliśmy się, by podzielić się naszym doświadczeniem życiowym z innymi.

26 lipca odbyło się spotkanie naszego Ogniska, jak zwykle uczestniczyliśmy we Mszy Św. oraz dzieleniu Wspólnoty naszymi trudnościami, radościami, które przeżywamy.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła.
(Tes. 5, 16-22)

Ufając w moc modlitwy Wspólnotowej…

Zapraszamy wszystkie osoby przeżywające trudności małżeńskie, potrzebujące wsparcia modlitewnego,
o przedstawianie swoich intencji modlitewnych do Ani, na adres mailowy:
annawysocka63@wp.pl

Wspierać swoją modlitwą będzie nas Grupa Ojca Pio z Parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy.
Ania, będzie przesyłać do nich nasze intencje modlitewne.

Osoby chętne do wsparcia innych swoją modlitwą, prosimy o zwracanie się również do Ani.

Na powyższe pytanie odpowiada:

Szczęśliwy mąż jednej żony, ojciec dwójki wspaniałych dzieci, lider jednego z polskich Ognisk Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, fan wszelkiej aktywności bliskiej niebu ;)Jakub Kaźmierczak

W czerwcu br. minie 20-cia lat, od kiedy złożyłem przysięgę małżeńską. Stojąc wtedy przed przyszłą żoną i daleko na końcu Bogiem – nie spodziewałem się, że 12-cie lat później otrzymam „podziękowanie” za współpracę w małżeństwie. A już nie spodziewałem się na pewno, że Bóg przygotuje dla mnie niespodziankę i zaprosi mnie do trwania w przysiędze małżeńskiej również bez żony.

Zaraz po rozstaniu bardzo chciałem ułożyć sobie życie od nowa i nawet wyjechałem w tym celu z Polski. Tyle tylko, że zupełnie nie wziąłem pod uwagę Boga, którego przecież dobrowolnie z żoną zaprosiliśmy do naszego związku, a On jest wierny zawsze i do końca. Czułem, że dzieje się ze mną coś zupełnie niezrozumiałego i dlatego w czasie procesu rozwodowego szukałem pomocy, która potwierdziłaby moje wewnętrzne poczucie, że ja chcę być mimo wszystko wierny mojej żonie. I właśnie wtedy po raz pierwszy usłyszałem nazwę SYCHAR.

Od chwili wejścia na strony Wspólnoty Trudnych Małżeństw: www.sychar.org oraz na sycharowskie forum: www.kryzys.org wszystko zaczęło się w końcu we mnie uspokajać. Znalazłem się wśród ludzi, którzy myślą i czują podobnie jak ja. Zacząłem poznawać historie innych, które w jakiś sposób przypominały moją historię małżeńską. Rozpocząłem trwającą do dzisiaj przygodę mojego życia, do której zostałem zaproszony przez samego Jezusa, który powiedział przecież jasno i wyraźnie: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,6).

http://wrodzinie.pl/jak-byc-w-malzenstwie-bez-wspolmalzonka/

Odbyło się spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty SYCHAR 28 czerwca.

Rozmawialiśmy o naszej bezsilności, kontynuując naszą pracę nad krokiem 1.

ZADANIE: .

Druga część 1 kroku jest tak samo trudna jak przyznanie się do bezsilności. Chodzi o przyznanie się,że dotychczas nie udawało się nam pokierować naszym życiem, a także i w przyszłości nie zapanujemy nad nim, jeśli nadal będziemy uporczywie trzymać się pragnienia, aby własną mocą panować nad wszystkim.
Możemy zobaczyć, jak w przeszłości próbowaliśmy ukryć całą prawdę o nas samych.
Musimy być absolutnie szczerzy, aby zedrzeć maskę, którą nosiliśmy dotychczas i zobaczyć sprawy takimi jaki są rzeczywiście. Jeśli zaprzestaniemy odnajdywania usprawiedliwień dla naszego zachowania, to będzie już 1 krok w kierunku pokory, której potrzebujemy, aby pozwolić się prowadzić przez Boga, I jeśli w ufny sposób zdamy się na Boże prowadzenie, możemy sami się odnowić, a nasze życie może zostać odbudowane.

PYTANIA:

1.W jakich obszarach Twojego życia najczęściej nie dajesz sobie rady, chociaż wmawiałeś sobie :”ja to wszystko mam pod kontrolą”?

2. Opisz specyficzne sytuacje, w których często usprawiedliwiałeś i usprawiedliwiasz się sam przed sobą?

Kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty SYCHAR odbyło się 31 maja.
Uczestniczyliśmy we Mszy św, w intencji naszych małżeństw oraz spotkaniu.

Na spotkaniu rozmawialiśmy o naszej bezsilności, kontynuując podjęty przez nas temat 1 kroku,na poprzednim spotkaniu. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.

Zadanie:

Słowo Boże do rozważania:
” 35 Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: «Przeprawmy się na drugą stronę». 36 Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 37 Naraz zerwał się gwałtowny wicher*. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. 38 On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» 39 On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. 40 Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» 41 Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»”

Apostołowie bali sie i brakowało im zaufania-to były konsekwencje ich bezsilności.

Pytania:
Kiedy i jak przeżywasz lęk oraz brak zaufania w powiązaniu z bezsilnością?
-obniżenie aktywności religijnej lub jej nagły wzrost(czy roszczeniowy?)
-wstyd przed pójściem do kościoła
-wstyd przed wyznaniem swoich win i problemów( sakrament pokuty)
-zaniedbywanie obowiązków jako pracownik
-trudności z logicznym myśleniem
-bezsenność
-rezygnacja z dotychczasowych zainteresowań
-stany depresyjne
-unikanie współżycia, obawy przed odrzuceniem
-manipulowanie sobą i otoczeniem
-karanie brakiem miłości z powodu braku miłości

Umówiliśmy się na spotkanie grupy wsparcia 8 czerwca, oraz kolejne spotkanie Ogniska 28 czerwca.

19 kwietnia uczestniczyliśmy:

• o godz. 17. 00 we Mszy Św. w intencji naszych małżeństw oraz wszystkich małżeństw w kryzysie w kościele paraf. Chrystusa Króla w Bydgoszczy.
• Po Mszy odbyło się tradycyjnie spotkanie Wspólnoty w domu parafialnym.

Na spotkaniu rozmawialiśmy o naszej bezsilności, kontynuując podjęty przez nas temat 1 kroku,na poprzednim spotkaniu.
Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.
Omawialiśmy zadanie: Zastanowię się w jakich dziedzinach mojego życia potrafię przyznać się do swojej bezsilności, a w jakich mam z tym problem.

Zachęciliśmy do udziału w Rekolekcjach Ogólnopolskich Wspólnoty SYCHAR w Laskowicach i Konstancinie.
Rozmawialiśmy również o planach naszego Ogniska.

Serdecznie zapraszamy na
Wiosenne Rekolekcje Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”

Jest nas tak dużo, że po raz pierwszy
nasze rekolekcje odbędą się w dwóch różnych miejscach i terminach. Ten sam prelegent i program

prelegent prof. Jan Grosfeld
temat : „Nad potokiem Jabbok. Między śmiercią a życiem” (Rdz 32,2-32)

I TERMIN
LASKOWICE koło Świecia – 24-26 kwietnia – http://www.werbisci-laskowice.org
ceny – dorośli 160 zł ,dzieci do 3 lat gratis, dzieci do 13 lat 80 zł

II TERMIN
KONSTANCIN koło Warszawy – 15-17 maja – http://cam.pallotyni.pl
ceny – dorośli w pokoju 2 osobowym – 200 zł, dzieci do 3 lat gratis, dzieci do 12 lat 100 zł,
dorośli za pokoje trzy i czteroosobowe – 185 zł, dzieci do 3 lat (włącznie) gratis, dzieci do lat 12 (włącznie) – 90 zł


http://formularz.sychar.o…lnopolskie.html

Do zobaczenia

29 marca uczestniczyliśmy w:

Godz. 17. 00 Mszy Św. w intencji naszych małżeństw oraz wszystkich małżeństw w kryzysie w kościele paraf. Chrystusa Króla w Bydgoszczy.
Po Mszy odbyło się spotkanie Wspólnoty w domu parafialnym.

Jak zwykle dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami małżeńskimi.
Mówiliśmy również o naszej bezsilności, korzystając z kroku 1, „12 kroków dla Chrześcijan.”

22 lutego uczestniczyliśmy wspólnie we Mszy Św. w czasie której modliliśmy się w intencji naszych małżeństw.
Następnie spotkaliśmy się by podzielić się swoimi doświadczeniami, oraz rozmawialiśmy o nierozerwalności małżeństwa.
Temat spotkania:
„Nauka Jezusa o nierozerwalności małżeństwa”
Czytaliśmy i rozważaliśmy fragmenty z Pisma św. mówiące o nierozerwalności małżeństwa, każdy z uczestników spotkania, dzielił się również swoim doświadczeniem trwania w wierności.

25 stycznia odbyło się spotkanie naszej Wspólnoty.
Uczestniczyliśmy wspólnie we Mszy św., podczas której modliliśmy się w intencji naszych małżeństw,
a także wszystkich małżeństw przeżywających trudności i kryzysy.
Następnie odbyło się spotkanie, w czasie którego dzieliliśmy się naszymi przeżyciami małżeńskimi
i rodzinnymi. Przybyło kilka nowych osób, które pragną ratować swoje małżeństwa sakramentalne.

Umówiliśmy się na najbliższe spotkanie w lutym.

Parafia w Tucznie k. Inowrocławia, zaprosiła nas do siebie, Doradcy Życia Rodzinnego oraz Katecheci diecezji gnieźnieńskiej i małżeństwa parafii wysłuchały wykładu o Rodzinie.

pt: „Rodzina szkołą życia ludzkiego, wiary i miłości”

W Niedzielę Świętej Rodziny – 28 grudnia – o godz. 14.30
Mszę Św. odprawił ks. Arkadiusz Muzolf, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, oraz Opiekun Duchowy Wspólnoty SYCHAR w Bydgoszczy.
Małżeństwa uczestniczące w tej Eucharystii odnowiły swoje przyrzeczenia małżeńskie.
Po Mszy wysłuchaliśmy wykładu ks. Arkadiusza, dotyczącego powstawania kryzysów małżeńskich i form pomocy w trudnościach małżeńskich proponowanych przez Wspólnotę oraz Diecezjalną Poradnię Rodzinną w Bydgoszczy.
Liderka Ogniska Wspólnoty SYCHAR w Bydgoszczy Mirosława Niedziela, przedstawiła charakterystykę Wspólnoty oraz omówiła jaką pomoc proponuje Wspólnota małżeństwom przeżywającym kryzysy i trudności.

Świeta Rodzina

28 grudnia uczestniczyliśmy we Mszy Św., a także spotkaniu naszego Ogniska.
Podzieliliśmy się naszymi przeżyciami po Świętach.

Zachęcamy do wysłuchania Ogólnopolskich Rekolekcji Wspólnoty, które poprowadził ks. Krzysztof Grzywocz, temat rekolekcji: „NAZWAŁEM WAS PRZYJACIÓŁMI”.

http://sychar-rekolekcje.blogspot.com/

30 listopada odbyło się spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty SYCHAR.
• Godz.17. 00 uczestniczyliśmy we Msza Św. w intencji naszych małżeństw oraz wszystkich małżeństw w kryzysie w kościele paraf. Chrystusa Króla w Bydgoszczy.
• Po Mszy św. odbyło się spotkanie wspólnoty w domu parafialnym. Dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, trudnościami oraz radościami, które obecnie przeżywamy. Mamy Panu Bogu za co dziękować, ale też o co prosić.
Ksiądz Arek podzielił się z nami przeżyciami ze swoich Rekolekcji dla Kapłanów, w których uczestniczył.

ZAPRASZAMY do odsłuchania świadectwa powrotu po 13 godzinach Zbyszka do Moniki oraz świadectwa powrotu do siebie po 13 latach Ani i Andrzeja.

Ania i Andrzej wrócili do siebie będąc wiele lat w niesakramentalnych związkach, w których urodziły im się dzieci. Są żywym dowodem działania łaski sakramentu małżeństwa, że na powrót nigdy nie jest za późno, że nie ma sytuacji beznadziejnych… W maju 2015 r. spodziewają się narodzin ich pierwszego dziecka.

13 lat. Miłość, zdrada, pojednanie
http://sychar.org/2014/10/27/13-godzin-13-lat-milosc-zdrada-pojednanie/

4 lata Ogniska
26 października odbyło się spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty SYCHAR. W tym dniu szczególnie świętowaliśmy 4 lata naszego Ogniska!

Uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji naszych małżeństw oraz wszystkich małżeństw w kryzysie w kościele paraf. Chrystusa Króla w Bydgoszczy. Dziękowaliśmy Panu Bogu za 4 lata działalności Ogniska.
Po Mszy spotkanie wspólnoty w domu parafialnym. Był tort, pięknie udekorowany stół przez Małgosię.
Dzieliliśmy się również na gorąco swoimi wrażeniami i przeżyciami po Ogólnopolskich Rekolekcjach na Górze św. Anny.

W dniach 12-14 września odbyły się Żnińskie Spotkanie Małżeństw ze św. Gianną Beretta Molla, w rocznicę zawarcia Sakramentu Małżeństwa św. G. Beretty Molla.

Jako Ognisko Wspólnoty SYCHAR prowadziliśmy te spotkania dla małżeństw tym roku .

TEMAT: KRYZYS MAŁŻEŃSKI – POCZĄTEK CZY KONIEC ?

PIĄTEK:

• godz. 18.00 Msza św. z nauką – ks. Arkadiusz Muzolf

• wykład, temat: „Język serca drogą do pokonywania konfliktów konfliktów relacjach rodzinnych”
Anna Wyrwicka

SOBOTA:

• godz. 18.00 Msza św. z nauką – ks. Arkadiusz Muzolf

• wykład, temat: „ Ile jest warta Twoja obrączka”?
Przedstawienie Wspólnoty SYCHAR, świadectwo. – Mirka Niedziela

28 września odbyło się spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty SYCHAR
• Godz.17. 00 Msza Św. w intencji naszych małżeństw oraz wszystkich małżeństw w kryzysie w kościele paraf. Chrystusa Króla w Bydgoszczy.
• Po Mszy odbyło się spotkanie wspólnoty w domu parafialnym.

• Zachęcaliśmy do udziału w pracy nad sobą w Warsztacie 12 kroków dla chrześcijan „ Wreszcie żyć”, w nowo powstających grupach.

31 sierpnia odbyło się powakacyjne spotkanie.
Podzieliśmy się naszymi doświadczeniami małżeńskimi i rodzinnymi, następnie ustaliliśmy plan na najbliższy rok naszej działalności.
I tak planujemy:

• prowadzenie jako wspólnota Żnińskich Spotkań dla Małżeństw
• od października rozpocznie się Warsztat 12 kroków dla chrześcijan: „Wreszcie żyć”
• adopcja małżeństw w kryzysach
• jesienne rekolekcje ogólnopolskie Wspólnoty SYCHAR na Górze Św. Anny

Zachęcamy do wysłuchania:

Świadectwa Bożeny „Droga do Boga” – http://youtu.be/L5fnA577BZI . Bożena
należy do Ogniska Sychar w Rychwałdzie. Bożena po swoim nawróceniu zerwała
niesakramentalny związek, w który weszła, po tym jak jej sakramentalny mąż
ją opuścił. Świadectwo Bożeny jest przykładem, że z Panem Bogiem można
wyjść z każdej trudnej sytuacji – np. wyjść z niesakramentalnego związku
(nawet jak w tym drugim związku jest dziecko), aby dochować wierności Bogu
(przysiędze małżeńskiej) i otworzyć swojemu sakramentalnemu małżeństwu
drogę powrotu do siebie i pojednania się prawowitych sakramentalnych
małżonków. Zawsze jest taka szansa, gdyż dla Pana Boga, który
sakramentalnych małżonków widzi jako „jedno ciało” (Mt 19,6) nie ma nic
niemożliwego. 🙂

 29 czerwca odbyło się spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty SYCHAR .

Rozpoczęliśmy tradycyjnie Mszą św. o godz.15.00 w kościele.
Umówiliśmy się na spotkanie w ostatnią niedzielę sierpnia.

 

 25 maja odbyło się Spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty SYCHAR .

Rozpoczęliśmy Mszą św. o godz.15.00 w kościele, po niej odbyło się spotkanie Ogniska przy parafii Chrystusa Króla ul. Lotników 1 w Bydgoszczy.
Na naszych spotkaniach kontynuujemy pracę formacyjną, na podstawie książki Bernarda Duboisa.
” Uzdrowienie relacji w rodzinie”.

 

 

26 kwietnia odbyło się spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty SYCHAR.

Rozmawialiśmy o naszych planach, panowie wybierają się na spotkanie do Poznania dla mężczyzn(Mężczyźni św. Józefa).

Ksiądz Arek podzielił się swoimi pomysłami na ratowanie małżeństw przeżywających trudności i kryzysy, min.” Duchową Adopcją takich małżeństw.

Podzieliliśmy się również naszymi doświadczeniami.

Ustaliliśmy, że spotykamy się teraz 25 maja.

                                                                                                                                                                                     Bydgoszcz, 02.03.2014

 

Sprawozdanie za 2013 rok

z działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej

Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w Bydgoszczy

 

 

1.      Data założenia

10.10.2010

2.      Lider  Ogniska

Mirosława Niedziela

3.      Opiekun duchowy Ogniska

Ks. Arkadiusz Muzolf

 

4.      Gdzie i kiedy są spotkania i jak one wyglądają?

         Spotkania odbywają się od stycznia 2014, w ostatnią niedzielę miesiąca, przy parafii Chrystusa    Króla, ul. Lotników 1,  w Bydgoszczy.

Rozpoczynamy Mszą św. o godz.15.00 w kościele, a po niej spotkanie Ogniska w domu parafialnym.

Wcześniej, od 10.10. 2010 spotykaliśmy się w drugie niedziela miesiąca przy parafii A. Boboli  ul. Plac Kościekeckich 7, w Bydgoszczy.

Spotkanie rozpoczynaliśmy Mszą Św. w intencji naszych małżeństw.

5.      Inne formy działalności    

·        Rekolekcje Wielkopostne dla Bydgoszczy i całej diecezji bydgoskiej,

       temat: Małżeństwo-koniec czy początek wolności?

·        Udział naszej Wspólnoty w Marszu dla Życia i Rodziny

·        Punkt Wsparcia Małżeństwa i Rodziny działający przy par. A. Boboli w Bydgoszczy

·        Dyżur Lidera Ogniska w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej

·        Udział osób będących członkami Ogniska w Warsztatach 12 kroków

6.      Zamiary na przyszłość,  potrzeby

·        Rekolekcje dla małżeństw dla diecezji bydgoskiej

·        praca formacyjna,  na podstawie książki Bernarda Duboisa” Uzdrowienie relacji w rodzinie” na spotkaniach Ogniska

·        objęcie pomocą psychologiczną dzieci małżeństw przeżywających kryzysy i trudności małżeńskie, poprzez spotkania z psychologiem

·        Warsztat pomocy psychologicznej połączony z pracą twórczą dla dzieci z rodzin dotkniętych kryzysem

·        Grupa wsparcia dla małżeństw w kryzysie

·        Warsztaty komunikacji w małżeństwie i rodzinie

·        warsztaty z psychoedukacji

 

4-6 kwiecień 2014 r odbyły się Rekolekcje dla małżeństw w Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości – Bydgoska Katedra

Z Matką Bożą odradzaliśmy naszą miłość małżeńską!

Spotkania rekolekcyjne odbyły się:
Piątek 4 kwietnia godz. 18.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną oraz spotkanie warsztatowe. (Komunikacja – O. M. Łusiak SJ)
Sobota 5 kwietnia godz. 18.00 .Msza św. z nauką rekolekcyjną oraz spotkanie warsztatowe.(Komunikacja – Anna Wyrwicka)
Niedziela 6 kwietnia godz. 12.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną oraz świadectwa zaproszonych małżeństw – Mirki i Jarka z Ogniska Trójmiasto oraz Irka z naszego bydgoskiego Ogniska.

 

30 marca odbyło się spotkanie naszego Ogniska poprzedzone Mszą Św. o godz. 15.00

Poraz pierwszy odbyły się jednocześnie zajęcia twórcze(plastyczne) dla dzieci.

Umówiliśmy się na następne spotkanie 26 kwietnia, oraz omówiliśmy zbliżające się Rekolekcje Wielkopostne.

 

23 lutego odbyło się spotkanie naszego Ogniska.
Wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy Św. o godz. 15,00, którą to odprawiał ks.Arek, zachęcał kilkakrotnie w czasie Mszy do udziału w naszym spotkaniu małżeństwa w kryzysach.

Potem uczestniczyliśmy w spotkaniu Ogniska. Podzieliliśmy się tym, z czym przychodzimy na nasze spotkanie.

Następnie rozmawialiśmy wspólnie o planach naszej Wspólnoty na najbliższą przyszłość.

26 stycznia odbyło się spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty SYCHAR poraz pierwszy w Parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy.

Spotkaliśmy się na Mszy Św. o godz. 15.00 w kościele parafialnym potem spotkaliśmy się w salce Domu Parafialnego.

Ustaliliśmy, że będziemy spotykać się w ostatnie niedziele miesiąca na Mszy Św. i wspólnym spotkaniu. Planujemy również niosąc pomoc naszym dzieciom, zorganizować dla nich Warsztat Pomocy Psychologicznej, zabawy twórczej, wspólnej zabawy.

 

 

 

 8 grudnia uczestniczyliśmy we Mszy Św. w intencji naszych małżeństw.

Po Mszy odbyło się spotkanie naszego Ogniska, w czasie, którego rozmawialiśmy o planach związanych z dalszą działalnością Ogniska.

10 października minęły 3 LATA działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej, Wspólnoty SYCHAR w Bydgoszczy.

W związku z tym, uczestniczyliśmy wszyscy w modlitwie dziękczynnej za te 3 lata naszej działalności, ale także prosiliśmy Pana Boga o Jego błogosławieństwo, opiekę, potrzebne dary i łaski na dalszą naszą działalność. Prosiliśmy także by On nas prowdził i wskazywał kierunek, w którym mamy dalej kroczyć.

Odmówiliśmy w tej intencji wraz z całą Wspólnotą SYCHAR,  Nowennę do Miłosierdzia Bożego.

13 października uczestniczyliśmy w Mszy sw.w naszej intencji, odnowiliśmy nasze przyrzeczenia małżeńskie.

W czasie spotkania świętowaliśmy 3 lata naszej działalności.

Na następne spotkanie umówiliśmy się na 10 listopada.

 

 

 

 

8 września  uczestniczyliśmy we Mszy Św. w intencji naszych małżeństw.

Po Mszy odbyło się spotkanie naszego Ogniska, w czasie, którego rozmawialiśmy o planach związanych z dalszą działalnością Ogniska.

 

 

11 sierpnia odbyło się wakacyjne spotkanie Ogniska.

Przed spotkaniem uczestniczyliśmy w  Mszy św. w intencji naszych małżeństw i rodzin.

Następne spotkanie odbędzie się 8 września.

ZAPRASZAMY!

 

Punkt Wsparcia Małżeństwa i Rodziny dla osób przeżywających trudności małżeńskie i rodzinne serdecznie zaprasza.

Kontakt:

Mirka tel. 605 57 33 17

Irek tel.  667 670 352

 

 14 lipca odbyło się spotkanie Ogniska.

Przed spotkaniem uczestniczyliśmy w  Mszy św. w intencji naszych małżeństw i rodzin.

Następne spotkanie odbędzie się 11 sierpnia.

9 czerwca uczestniczyliśmy we Mszy Św. w intencji ratowania naszych małżeństw. Następnie odbyło się spotkanie naszego Ogniska.

Ustaliliśmy, że w wakacje spotykamy się normalnie, czyli w drugie niedziele miesiąca.

 Od października pragniemy wnieść nieco zmian do naszych spotkań, będzie najprawdopodobniej jeszcze drugie spotkanie Ogniska w każdym miesiącu, zmieni się też nieco forma spotkań niedzielnych, wszystkie szczególy podamy po wakacjach.

Następne spotkanie Ogniska odbędzie się 14 lipca, zapraszamy!

 

Dom Rekolekcyjny w Suchej organizuje:  Rodzinne Boże wakacje z warsztatami „O języku serca”

http://www.sucha.jezuici.pl/index.php?page=warsztaty-dla-rodzicow-i-dzieci

 

Punkt Wsparcia Małżeństwa i Rodziny dla osób przeżywających trudności małżeńskie i rodzinne serdecznie zaprasza.

Kontakt:

Mirka tel. 605 57 33 17

Irek tel.  667 670 352

12 maja uczestniczyliśmy w Mszy Św. oraz spotkaniu naszego Ogniska. Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, starając wspierać się w naszych trudnych sytuacjach małżeńskich i rodzinnych. Wypłynęła propozycja utworzenia w ramach działalności Ogniska 12 krokowych mitingów otwartych, mających na celu niesienie większego wspracia dla osób uczestniczących w spotkaniach oraz możliwość systematycznej pracy nad sobą. Jeżeli takie mitingi będą się odbywały, wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie Ogniska. Prosimy o modlitwę w tej intencji.

Jako Wspólnota bierzemy czynny udział w Marszu Dla Życia i Rodziny, który odbędzie się 26 maja.

Ponowiliśmy zaproszenie do Suchej na najbliższą Akademię Miłości Małżeńskiej.

Ustaliliśmy, że następne spotkanie odbędzie się 9 czerwca.

 

 W dniach 22-24 marca 2013 roku odbyły się trzecie Rekolekcje Wielkopostne o tematyce małżeńskiej, szczególnie skierowane do małżeństw zagrożonych rozpadem i przeżywających trudności w Bydgoszczy.

 Temat rekolekcji brzmiał: MAŁŻEŃSTWO – koniec czy początek wolności?

 Codziennie uczestniczyliśmy we Mszy Św. w czasie której słuchaliśmy bardzo pouczającej i umacniającej nas w dalszej naszej drodze życiowej nauki rekolekcyjnej w Kaplicy przy kościele Chrystusa Króla na Błoniu, w Bydgoszcz, przy ul. Lotników 1.

Prowadzącymi byli i Słowo Boże do nas wygłosili:

 ks. Arkadiusz Muzolf, diecezjalny duszpasterz rodzin oraz o. Mieczysław Łusiak SJ, duszpasterz trudnych małżeństw w Bydgoszczy.

Rekolekcje są do odsłuchania pod adresem:

http://archive.org/details/rekolekcje-malzenskie-bydgoszcz-marzec-2013

Po Eucharystii spotykaliśmy się na zajęciach warsztatowych z panią Anną Wyrwicką, trenerem rozwoju personalnego, mediatorem. Uczyliśmy się mediacji, poznawaliśmy swoje uczucia, potrzeby. Były to spotkania bardzo ubogacające i ciekawe, każdy mógł wynieść dla siebie sporo cennych informacji.

Dziękujemy Panu Bogu za czas naszych Rekolekcji Wielkopostnych, za każde poruszenie serca, chęć przemiany.

 

 10 marca 2013 r.  o godz. 17.00 odbyło się spotkanie naszego Ogniska w salce Domu Zakonnego Ojców Jezuitów przy parafii A. Boboli , ul. Kościeleckich 7  w Bydgoszczy.

 

Zapraszamy na Rekolekcje Wielkopostne, które odbędą się w dniach 22-24 marca 2013 r.

Temat rekolekcji: Małżeństwo-koniec czy początek wolności?

Rekolekcje będą odbywały się w Parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy (dzielnica Błonie). Poprowadzą je Diecezjalny Duszpasterz Rodzin ks. Arkadiusz Muzolf oraz Duszpasetrz Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej, Wspólnoty Sychar w Bydgoszczy, o. Mieczysław Łusiak.

Plan rekolekcji:

Piątek: godz. 19.00 – Msza Św. wraz z nauką rekolekcyjną.

Sobota: godz. 17.00 – Msza Św. wraz z nauką rekolekcyjną.

Niedziela: godz. 17.00 – Msza Św. wraz z nauką rekolekcyjną.

 

Punkt Wsparcia Małżeństwa i Rodziny:

Na rozmowy oraz porady indywidualne umawiać można się pod telefonami:

Mirka tel. 605 573 317

Irek tel.  667 670 352

 

 Zapraszamy!

 10 lutego 2013 r. uczestniczyliśmy we Mszy Św. w intencji ratowania małżeństw,oraz spotkaniu naszego Ogniska.

Na spotkaniu dzieliliśmy się wspólnie naszymi doświadczeniami.

Rozmawialiśmy również o planowanych Rekolekcjach Wielkopostnych, oraz o wakacjach.

Zapraszaliśmy również osoby chętne na najbliższą Akademię Szczęśliwego Życia do Suchej, której tematem będzie przebaczenie.

Ustaliliśmy, że spotykamy się 10 marca.

13 stycznia 2013 r.,  o godz. 17.00  odbyła się Msza Św. w intencji ratowania naszych małżeństw.

Po Mszy uczestniczyliśmy w spotkaniu opłatkowym naszego Ogniska.

Rozmawialiśmy o planowanych Rekolekcjach Wielkopostnych w Bydgoszczy, organizowanych tradycyjnie dla naszej diecezji, a skierowanych do małżeństw przeżywających trudności, kryzysy. Wszelkie informacje o rekolekcjach będą zamieszczone na stronie Ogniska oraz rozesłane do parafii.

Rozmawialiśmy również o planowanych wspólnie wakacjach w górach.

Punkt Wsparcia Małżeństwa i Rodziny:

Na rozmowy oraz porady indywidualne umawiać można się pod telefonami:

Mirka tel. 605 573 317

Irek tel.  667 670 352

 

Zapraszamy!

 

Akademia Miłości Małżeńskiej

adresowana jest do wszystkich osób żyjących w małżeństwie lub przygotowujących się do małżeństwa (zalecany jest udział obojga małżonków/narzeczonych, ale można też uczestniczyć w pojedynkę). Pomyślane są jako pomoc małżeństwom przeżywającym trudności (kryzys) lub jako pomoc w lepszym przeżywaniu małżeńskiej więzi.

Najbliższy termin:

17-19.05.2013

Temat:

Po co są dzieci i co z nimi zrobić? – problemy w relacji z dziećmi

 Rozpoczynamy w piątek o godz. 19:00, a kończymy w niedzielę obiadem o godz. 13:00.

Skupienie prowadzą: p. Maria Danielewska i o. Mieczysław Łusiak SJ
Zgłoszenia:
mailowo: sucha@jezuici.pl
listownie:   Dom Rekolekcyjny „Oaza”,    89-525 Sucha na Pomorzu

koszt całkowity uczestnictwa: 160 zł od osoby (małżeństwo: 280 zł)

  9 grudnia uczestniczyliśmy w  Mszy Św. w intencji ratowania małżeństw.

Po Mszy odbyło się spotkanie naszego Ogniska. Podzieliliśmy się naszymi przeżyciami po Akademii Miłości Małżeńskiej w Suchej. Poruszany był temat: Kto ważniejszy: Bóg czy mąż/żona?

Ustaliliśmy, że spotykamy się 13 stycznia 2013 r. Będzie to spotkanie opłatkowe.

 

 

 

 

 11 listopada odbyła się Msza Św. w intencji ratowania naszych małżeństw.

Gościliśmy Krajowego Duszpastarza Wspólnoty SYCHAR, księdza Pawła Dubownika.

Po Mszy odbyło się spotkanie naszego Ogniska w salce Domu Zakonnego Ojców Jezuitów. W spotkaniu uczestniczył ksiądz Paweł, a także Diecezjalny Duszpasterz Rodzin ks. Arkadiusz Muzolf, który przekazał nam ważne dla nas informacje, co dzieje się w diecezji w sprawie pomocy Rodzinie.

 

1o pażdziernika minęły dwa lata działalności naszego Ogniska.

Na spotkaniu, 14 października Panu Bogu dziękowaliśmy za tan miniony czas, za to co dokonało się w naszej bydgoskiej Wspólnocie przez te dwa lata.

 

A oto małe podsumowanie z działalności Ogniska:

10 październik – 2010 – Otwarcie Ogniska

Druga niedziela miesiąca –  Msza Św. w intancji ratowania małżeństw, oraz spotkanie Ogniska.

Ostatni czwartek miesiąca – spotkania tematyczne, odbywały się: Adoracje Najświętszego Sakramentu z rozważaniem, spotkania z panią Marią Danielewską, doradcą rodzinnym z Torunia, a także spotkania, na których rozmawialiśmy o modlitwie.

15-17 kwiecień 2011 – Rekolekcje Wielkopostne

24-26.06. 2011 – Rekolekcje w Suchej

Akademie Miłości Małżeńskiej w Suchej, które prowadził Ojciec M. Łusiak oraz p. Maria Danielewska (listopad – 2011, styczeń, kwiecień i czerwciec- 2012)

9-11.03.2011 – Rekolekcje Wielkopostne 

25 sierpień 2012 – Wakacyjny wyjazd do Obór

 

   Obecnie:

– spotykamy się w drugie niedziele miesiąca by uczestniczyć w Mszy Św. w intencji naszych małżeństw.

– w trzeci czwartek miesiąca spotyka się grupa wsparcia dla mężczyzn.

– od października ruszamy z Warsztatem 12 kroków dla chrześcijan ” Wreszcie żyć”.

– działa również Punkt Wsparcia Małżeństwa i Rodziny.

 

  Dziękujemy Panu Bogu za to co dokonało się przez te dwa lata i prosimy o Boże błogosławieństwo na dalszą działalność naszego Ogniska w Bydgoszczy.

 

 

 

Zapraszamy mężczyzn do tworzącej się grupy wsparcia.

Chcemy wspólnie poszukiwać męskiej tożsamości. Będziemy się od siebie nawzajem uczyć, wspierać w trudnościach, dzielić radością.
Spotkania będą miały charakter samopomocowy. Jesteśmy otwarci na każdego, kto w imię Jezusa Chrystusa chce dążyć do doskonałości.
Spotkanie organizacyjne 20 września br. w salce w domu zakonnym oo. Jezuitów przy parafii św. Andrzeja Boboli w Bydgoszczy o godz. 19.00
Więcej informacji kom. 667 670 352 – Ireneusz

Serdecznie zapraszamy!

 9 września uczestniczyliśmy we Mszy Św. w intencji ratowania małżeństw.

Potem odbyło się spotkanie naszego Ogniska. Rozmawialismy o naszych planach, czyli o tworzącej się grupie wsparcia dla mężczyzn, oraz o grupie 12 krokowej, do której przyjmujemy zapisy w miesiącu wrześniu.

Zapraszaliśmy również wszystkich chętnych do udziału w ogólnopolskich rekolekcjach  jesiennych Wspólnoty SYCHAR. W tym roku prowadzącym będzie pan Jacek Pulikowski. Ustaliliśmy, że wybierzemy się wspólnie samochodami na te rekolekcje.

Ustaliliśmy równiż, że najbliższe spotkanie Ogniska odbędzie się 14 października.

  30 sierpnia o godz. 19.00 odbyło się spotkanie naszego Ogniska.

Na tym spotkaniu mówiliśmy o planach naszej Wspólnoty na najbliższy rok.

Ustaliliśmy, że następne spotkanie Ogniska odbędzie się 9 września.

 

25 sierpnia wybraliśmy się do  Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.

Spotkaliśmy się by wspólnie poraz kolejny Matce Bożej powierzyć nasze rodziny, małżeństwa, nasze codzienne troski. 

Przybyły osoby z Ogniska w Trójmieście, Płocku wraz z duszpasterzem, jedna osoba z Poznania i my z Ogniska w Bydgoszczy.

 Uczestniczyliśmy w sobotnim  czuwaniu modlitewno-ewangelizacyjnym, w adoracji Najświętszego Sakramentu połączonej z modlitwą różańcową, Mszy św. w intencji pielgrzymów. Po przerwie – uczestniczyliśmy w nabożeństwie Godziny Miłosierdzia, w nabożeństwie przyjęcia szkaplerza św., oraz w liturgicznym obrzędzie błogosławieństwa chorych.

Dopisała nam piękna pogoda, był czas na to by pobyć razem i porozmawiać.

Dzięki niech bedą Panu Bogu za nasze spotkanie w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.

 

 

 

 12 sierpnia uczestniczyliśmy we Mszy Św. w intencji ratowania małżeństw,następnie odbyło się spotkanie naszego Ogniska.

Rozmawialiśmy min. o miłosierdziu w małżeństwie, które było tematem audycji w  Radiu Maryja, a o którym mówili Ojciec Mieczysław Łusiak oraz pani Maria Danielewska.

Audycji można posłuchać klikając na poniższy link: Temat audycji: „Miłosierdzie w małżeństwie i rodzinie”.

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/milosierdzie-w-malzenstwie-i-rodzinie/

Ustaliliśmy, że następne nasze spotkanie odbędzie się 30 sierpnia.

Rozmawialiśmy również o Ogólnopolskich Rekolekcjach Sycharowskich, na które planujemy się wybrać.

Miejsce rekolekcji:  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w
Mokrzeszowie k. Świdnicy
http://www.mokrzeszow.edu.pl/

 26 lipca o godz.19.00 odbyło spotkanie się z Ojcem Mieczysławem, którego tematem była modlitwa.

Rozmawialiśmy o modlitwie serca, o tym czym różnią się duchowości poszczególnych zgromadzeń zakonnych.

Ojciec wyjaśnił nam także czym są Rekolekcje Ignacjańskie, do udziału w których zachęca gdyż jest to na pewno droga do świętości, jeżeli ktoś jest taką drogą zainteresowany, zapraszamy:

http://rekolekcje.jezuici.pl/index.php/rekolekcje-ignacjaskie

Ustaliliśmy, że następne spotkanie odbędzie się 12 sierpnia o godz. 17.00.

 

 8 lipca o godz. odbyła się Msza Św. w intencji ratowania małżeństw.

 Po Mszy odbyło się spotkanie naszego Ogniska w salce Domu Zakonnego Ojców Jezuitów.

Następne spotkanie Ogniska odbędzie się 26 lipca.

28 czerwca o godz.19.00 odbyło się spotkanie naszego Ogniska.

Na początku spotkania odbyło się dzielenie, następnie rozmawialiśmy o różnych zagrożeniach duchowych, z którymi możemy się spotykać.

Ustaliliśmy, że nastepne nasze spotkanie odbędzie się w drugą niedzielę lipca(8. 07)o godz. 17.00. Spotkanie, jak zwykle poprzedzone będzie Mszą Św.

Spotykać będziemy się w wakacje jak zwykle, czyli w drugą niedzielę miesiąca o godz. 17.00, oraz w ostatni czwartek miesiąca o godz. 19.00.  Nie będzie natomiast spotkań z panią Marią Danielewską.

Zapraszamy!!

10 czerwca  odbyło się spotkanie naszego Ogniska (druga niedziela miesiąca).

Uczestniczyliśmy w Mszy Św. w intencji ratowania małżeństw.

Po Mszy odbyło się spotkanie w salce Domu Zakonnego Ojców Jezuitów.

Ustaliliśmy, że najbliższe spotkanie odbędzie się 28 czerwca o godz. 19.00.

W czasie wakacji będziemy spotykać się normalnie, w/g ustalonego planu, czyli w drugie niedziele na Mszy Św. i spotkaniu, oraz w ostatnie czwartki miesiąca.

 31 maja odbyło się  spotkanie z panią Marią Danielewską, doradcą rodzinnym z Torunia.

Tematem spotkania było: „Cierpienie w małżeństwie”.

Mówiliśmy o uczuciach, jak je rozpoznawać, nazywać i co z nimi robić.

Pani Maria zaprosiła nas na najbliższą Akademię Miłości Małżeńskiej do Suchej, która odbędzie się 8-10 czerwca.

Temat: ” Przebaczenie i co dalej…O miłości dojrzałej”

 

 

13 maja 2012 roku uczestniczyliśmy we Mszy Św. w intencji ratowania naszych małżeństw, a następnie odbyło się spotkanie naszego Ogniska.

Ustaliliśmy,że spotkamy się wspólnie 31 maja na spotkaniu z Ojcem dotyczącym modlitwy, a także z panią Marią Danielewską.

 

 

26 kwietnia spotkaliśmy się by porozmawiać o modlitwie, spotkanie poprowadził nasz Duszpasterz, Ojciec Mieczysław Łusiak.

Ustaliliśmy, że spotkamy się 13 maja 2012 roku.

15 kwietnia uczestniczyliśmy we Mszy Św. w intencji ratowania naszych małżeństw, a następnie odbyło się spotkanie naszego Ogniska.

Spotkaliśmy się o godz. 18.00 z Ojcem Mieczysławem, by porozmawiać o modlitwie. Mieliśmy sporo pytań i wątpliwości jak nasza relacja z Bogiem powinna wyglądać. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób i nad czym powinniśmy pracować.

Potem o godz. 19.00 spotkaliśmy się z panią Marią Danielewską, by porozmawiać o komunikacji.

Ustaliliśmy, że nasze następne spotkanie odbędzie się 15 kwietnia o godz. 17.00.

 

W dniach 9-11.03.2012 odbyły się Rekolekcje Wielkopostne dla małżeństw przezwających trudności, kryzysy.

Rekolekcje prowadził nasz Duszpasterz o. Mieczysław Łusiak, wraz z zespołem osób, które na codzień zajmują się pomocą małżeństwom. Codziennie uczestniczyliśmy w Eucharystii z nauką rekolekcyjną głoszoną przez Ojca.

W piątek po Mszy Św.spotkała się z nami pani Halina Orłowska- Szpitalny z Gdyni, która zajmuje się doradztwem psychologiczno-duchowym.

W sobotę gościliśmy Olę i Piotra Broda, którzy prowadzą w naszej diecezji Spotkania Małżeńskie.

W niedzielę spotkaliśmy się z panią Marią Danielwską, doradcą rodzinnym z Torunia.

Chwała Panu za czas naszych Rekolekcji Wielkopotnych!

 

 

 Nasze spotkanie odbyło się 23 lutego 2012 r. Rozpoczęliśmy od podzielenia się we wspólnocie naszą codziennością; tym co nas boli, ale rózniez tym co cieszy. Nastepnie podjęliśmy wyjątkowo ciekawy temat, jakim jest modlitwa. Chcemy, aby ten temat towarzyszył nam przez kolejne czwartkowe spotkania, ponieważ od relacji z Panem Bogiem zależy nasz postęp we wzrastaniu ku wolności. Wprowadzenie do tematu zrobił nasz opiekun duchowy o. Mieczysław Łusiak SJ, następnie odbyła się dyskusja.

Spotkanie rozpoczeło się od Mszy św. w intencji małżeństw w kryzysie, pod przewodnictwem naszego opiekuna duchowego, o. Mieczysława Łusiaka. W homilli o. Mieczysław poruszył tematykę grzechu oraz czystości intencji. Nastepnie udalismy się na spotkanie wspólnoty, gdzie każdy mógł podzielić się swoimi doświadczeniami z ostatniego czasu.

Ustalilismy termin naszy wspólnotowych rekolekcji wielkopostnych. Szczegóły podamy w najbliższym czasie.

Po spotkaniu chetni mogą odbyć indywidualne rozmowy.

Zapraszamy do rozmów indywidualnych, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 880477266, z osobami z naszego Ogniska.

Akademia Miłości Małżeńskiej:

1. 4-6 listopad 2011

Temat: Zobywanie zaufania drogą do szczęśliwego życia w małżeństwie i rodzinie.

1. http://www.sychar.org/ognisko/bydgoszcz/o.mieczyslaw.lusiak-akademia.milosci.malzenskiej-2011.11.05-zaufanie-cz.1.mp3

2. http://www.sychar.org/ognisko/bydgoszcz/o.mieczyslaw.lusiak-akademia.milosci.malzenskiej-2011.11.06-zaufanie-cz.2.mp3

2. 27-29 styczeń 2012

Temat: Komunikacja

1. http://www.sychar.org/ognisko/bydgoszcz/o.mieczyslaw.lusiak-akademia.milosci.malzenskiej-2012.01.28-komunikacja-cz.1.mp3

2. http://www.sychar.org/ognisko/bydgoszcz/o.mieczyslaw.lusiak-akademia.milosci.malzenskiej-2012.01.29-komunikacja-cz.2.mp3

3.  http://www.sychar.org/ognisko/bydgoszcz/o.mieczyslaw.lusiak-akademia.milosci.malzenskiej-2012.01.29-komunikacja-cz.3.mp3

Poraz pierwszy w Nowym Roku spotkaliśmy na Eucharystii, by powierzyć Panu Bogu nasze małżeństwa przeżywające kryzys. Była to niedziela Chrztu Pana Jezusa.
Ojciec pięknie mówił na kazaniu o oceanie wody miłości Bożej zewsząd nas ogarniającej.
Po Mszy Św. było spotkanie, na którym podzieliliśmy się jak każdy z nas spędził Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwestra.
Następnie uzgodniliśmy, że spotykamy się w Suchej na Akademii Miłości Małżeńskiej w dniach 27 – 29 styczeń 2012 r.
Spotkanie najbliższe naszego Ogniska odbędzie się 12 lutego. Będzie ono poprzedzona, jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw.

W Sylwestra spotkaliśmy się, Ognisko z Bydgoszczy oraz Ognisko z Trójmiasta, by wspólnie, poraz pierwszy razem, pożegnać Stary i powitać Nowy Rok. Gościliśmy też jedną osobę z Ogniska w Płocku.
Jak na Sylwestra przystało zabawa była huczna, z szampanem i fajerwerkami o Północy.
Była również wspólna modlitwa dziękczynna za Stary Rok, prosiliśmy również o potrzebne dla całej naszej Wspólnoty łaski na rok następny. Były z nami nasze dzieci, które wytrwale nam towarzyszyły do później nocy.
Bogu niech będą dzięki za wspólnie spędzony czas, zabawę i radość!

11 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe naszego Ogniska.
Poprzedzone ono było, jak w każdą drugą niedzielę miesiąca, Mszą Świętą.
Podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie wspólnie życzenia.
Ustaliliśmy, że następne spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2012 r.
Spotkanie rozpoczniemy Mszą Świętą.

Na ostaniem naszym spotkaniu z Panią Marią Danielewską, mówiliśmy o komunikacji.

Aby komunikacja była właściwa, powinna być:
• Otwarta
• Gotowa na zmiany
• Akceptaceptująca różności ( lojalność, prawda o mnie i innych)

Komunikacja nie możne przebiegać w formie rozkazów (udowadniania sobie swoich racji).

Zagrożenia dla właściwej komunikacji:

• Generalizowanie (sądy, wizje)
• Projekcja (dostrzeganie w innych swoich wad, oskarżanie)
• Negacja ( krytyka zachowań, postawy)
• Mechanizm „kata” ( ciągłe ocenianie,postawa mająca na celu wzbudzanie poczucia winy)
• Brak umiejętności rozstawania się

W małżeństwie każdy z osobna powinien mieć możliwość osobistego rozwoju.

Zasady pomocy w odnowieniu małżeństwa:

• Zaczynam od pracy nad sobą
• Zostawiam historię ( to co było) za sobą (przebaczam sobie i współmałżonkowi, odpuszczam urazy, zemstę, przechodzę do czynu)

Gdy małżonkowie zobaczą, że zaistniałe trudności ich rozwijają, to istnieje możliwość by zacząć wszystko „od nowa”.

9 października odbyło się kolejne spotkanie naszego Ogniska.
Świętowaliśmy pierwszy rok działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej w Bydgoszczy.
Ustaliliśmy też plan naszych spotkań na najbliższy czas.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 28 października, będzie to kolejne nasze spotkanie z Panią Marią Danielewską. Ustaliśmy również, że po Mszach Świętych, w drugą niedzielę miesiąca, będą Adoracje Najświętszego Sakramentu, a po nich dzielenie się Słowem Bożym, oraz w razie potrzeby dzielenie się tym co każdy aktualnie przeżywa.
Będzie też możliwość rozmów indywidualnych, po wcześniejszym umówieniu się z osobami z naszego Ogniska.
Rozmawialiśmy również o zbliżających się Ogólnopolskich Rekolekcjach Wspólnoty SYCHAR na Górze Św. Anny w dniach 28-30 października, a także o Skupieniu dla Małżeństw w Suchej, które odbędą się 4-6 listopada.

Nasza współpraca z Panią Marią Danielewską rozpoczęła się od Rekolekcji Wielkopostnych w Bydgoszczy. Od tego czasu spotykamy co miesiąc z Panią Marią by pracować nad sobą, lepiej zrozumieć siebie, swoje postępowanie oraz by poradzić sobie lepiej z trudnościami w małżeństwie.

Trzy spotkania poświęciliśmy na poznawanie siebie, zrozumienie swoich emocji, naszych zachowań, cech charakteru w świetle naszego dzieciństwa, ostatnie spotkanie było poświęcone już problematyce małżeństwa, mówiliśmy o naszych wyobrażeniach, z którymi zawieramy Sakrament Małżeństwa, a także o iluzjach, z którymi żyjemy i z których często nie zdajemy sobie sprawy.

Są to spotkania bardzo dla nas ważne i wartościowe, przychodzi na nie coraz więcej osób, wnoszą one do naszego życia potrzebną wiedzę o nas samych, naszych współmałżonkach, otaczającym nas świecie.

Spotkania odbywają się w każdy, ostatni czwartek miesiąca.

W dniach 24-26 czerwca odbyły się w Suchej, Rekolekcje dla naszej Wspólnoty.
Wybraliśmy wraz z naszymi dziećmi.
Było naprawdę wspaniale. Cisza, spokój, lasy…
Codziennie uczestniczyliśmy w Eucharystii, w czasie której, mogliśmy posłuchać Słowa Bożego oraz homilii Ojca kierowanej do nas.
Spotykaliśmy się również by popracować wspólnie z Ojcem, omawiać ważne dla nas tematy, dzielić się z innymi swoimi doświadczeniami.
W sobotę wieczorem zapłonęło ognisko, były pyszne kiełbaski, śpiewy…
Uzgodniliśmy wspólnie, że jesienią do Suchej wrócimy, na kolejne Rekolekcje.

26 maja odbyło się pierwsze spotkanie naszego Ogniska z panią Marią Danielewską, doradcą rodzinnym z Torunia.
Ustaliliśmy, że będziemy się spotykać z panią Marią w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 19.00.
Rozpoczęliśmy w ten sposób grupową pracę nad sobą. Niektórzy również przed spotkaniem zdecydowali się na rozmowy indywidualne.

Spotkanie naszego Ogniska rozpoczęlimy wspólną Eucharystią.
Następnie udalismy się na spotkanie, gdzie po wspólnej modlitwie o uzdrowienie naszych malżeństw, podzielilismy się tym co przeżylismy w czasie Rekolekcji Wielkopostnych w Bydgoszczy, Rekolekcji Wspólnotowych w Górce Klasztornej, a także tym jak Pan Bóg działa w naszym życiu, jakiej dokonuje w nas przemiany, w jakiej obecnie znajdujemy się sytuacji życiowej.
Wszyscy stwierdzilismy, że chcemy pracować nad sobą, korzystając z pomocy i dowiadczenia Pani Marii. Ustalilismy, że tę pracę rozpoczynamy 26 maja o godz. 19.00.
Spotkanie zakończylismy modlitwą o pogodę ducha.

W dniach 15-17 kwietnia 2011 r. w kościele św. Andrzeja Boboli odbyły się rekolekcje małżeńskie Ogniska Wiernej Miłości w Bydgoszczy.
Zapis audio:
Rekolekcje Ogniska Sychar 15.04.2011 – konferencja o. Mieczysława Łusiaka SJ 1

Rekolekcje Ogniska Sychar 15.04.2011 – konferencja Marii Danielewskiej 2

Rekolekcje Ogniska Sychar 16.04.2011 – konferencja o. Mieczysława Łusiaka SJ 3

Rekolekcje Ogniska Sychar 16.04.2011 – konferencja Marii Danielewskiej 4

Rekolekcje Ogniska Sychar 17.04.2011 – konferencja o. Mieczysława Łusiaka SJ 5

Przeżyliśmy wspaniałe Rekolekcje Wielkopostne dla małżeństw w kryzysie w Bydgoszczy.

Program:
Piątek godz. 18.00 Eucharystia z nauką rekolekcyjną przygotowaną przez Ojca Mieczysława. Następnie spotkanie z panią Marią Danielewską (prowadzącą Poradnię Rodzinną i Małżeńską w Toruniu, http://www.poradnia-metanoia.pl/index.html).
Temat: „Małżeństwo zaproszeniem do upragnionej miłości”.
Sobota godz. 18.00 Eucharystia z nauką rekolekcyjną.
Spotkanie z panią Marią Danielewską, temat: „Znaczenie kryzysu w procesie relacji małżeńskiej”.
Niedziela godz. 9.30 Eucharystia

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…
za CZAS Rekolekcji Wielkopostnych w Bydgoszczy…

za Ojca Mieczysłwa, Jego słowo kierowane do nas, które trafiało głęboko do naszych serc, za panią Marię jej otwartość i serdeczność, za to, że była z nami w tych dniach, za wszystkich, którzy uczestniczyli w tych Rekolekcjach.
Dziękuję za wszystko co się wydarzyło i wydarzy w naszych sercach.

Nasze czwartkowe spotkanie rozpoczęliśmy zgodnie z planem Adoracją Najświętszego Sakramentu.
Siedzieliśmy wszyscy blisko Pana Jezusa i Jemu powierzaliśmy nasze trudne sprawy.
Rozważaliśmy fragment z Pisma Świętego mówiący o przebaczeniu.
Potem na spotkaniu każdy miał możliwość powrócić do słów, które Ojciec czytał w czasie Adoracji i powiedzieć jak jemu udaje się na co dzień wprowadzać to słowo w czyn.
Umówiliśmy się na następne spotkanie, które odbędzie się 13 marca.

Niedzielne spotkanie naszego Ogniska rozpoczęliśmy tradycyjnie Mszą Św. w intencji ratowania małżeństw.
Następnie spotkaliśmy się by porozmawiać i wspólnie modlić się, oddając Panu Bogu trudne sytuacje z naszego życia, z którymi przyszło nam się zmierzyć.
Ojciec Mieczysław zgodził się przygotowywać dla nas na nasze spotkania w ostatnie czwartki miesiąca, rozważania na temat medytacji oraz modlitwy osobistej, których, jak stwierdziliśmy wszyscy bardzo potrzebujemy.
Rekolekcje Wielkopostne dla Małżeństw w kryzysie z Bydgoszczy i okolic planujemy zorganizować w dniach:16-18 kwiecień 2011 roku.
Umówiliśmy się na następne spotkanie, które odbędzie się 24 lutego o godz.19.00.

Kronika

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy