Ognisko Bydgoszczy – Parafia Świętej Trójcy, ul. Św. Trójcy 26

Parafia
Spotkamy się w trzeci czwartek miesiąca: godz. 18.00 Msza św. w intencji małżeństw w kościele św. Trójcy w Bydgoszczy, przy ul. Św. Trójcy 26, następnie o godz. 18.30 spotkanie Ogniska w salce parafialnej. Na spotkaniach pracujemy nad sobą omawiając 12 kroków ku pełni życia. Podejmujemy również pracę nad sobą uczestnicząc w grupach terapeutycznych. Spotkania tych grup odbywają się w czwartki (oprócz 3 czwartku, gdy spotykamy się wszyscy na Mszy św. i spotkaniu Ogniska). 1 grupa terapeutyczna: Sposoby radzenia sobie z uczuciami na podstawie Biblii. 2 grupa terapeutyczna: Rodzina na podstawie Adhortacji Jana Pawła II Familiaris Consortio. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Arkadiusz Muzolf - diecezjalny duszpasterz rodzin.
Parafia pw. Świętej Trójcy >>>

W miesiącu grudniu, w ADWENCIE, odbyły się Rekolekcje Adwentowe, zamiast naszego comiesięcznego spotkania.

TEMAT:

„SPOTKANIE PRZY STUDNI”

Rekolekcje odbyły się w dniach 8-10 grudnia 2016 r. przy parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy.

8 grudnia – godz. 17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną oraz spotkanie w salce.

9 grudnia – godz. 17.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną oraz spotkanie w salce.

10 grudnia – godz. 16.00 – Adoracja ” Z Maryją do wnętrza Boga”, Msza św. z nauką rekolekcyjną oraz spotkanie w salce.
Henryk Siemiradzki – Chrystus i Samarytanka

Tekst medytacji z ADORACJI:

 Mk 5, 24-43 24
Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd na Niego napierał.
25 A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi.
Ty nigdy dla Jezusa nie jesteś tłumem. Chrystus pragnie relacji z Tobą indywidualnej. Nigdy nie patrzy na Ciebie jak na tłum, ale zawsze na Ciebie!
Wiele przecierpiała od różnych lekarzy 26 i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. 27 Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. 28 Mówiła bowiem: «Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa». 29 Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.
Trzeba się wyzbyć wszystkiego, co się posiada, całego mienia, wtedy dusza nie skupia się na tym, co w świecie daje jej poczucie bezpieczeństwa, bo nic ani nikt nie może zapewnić jej bezpieczeństwa w tym świecie. Jeśli tego fałszu się wyzbędziemy, wyraźnie zobaczymy Kto jest prawdziwe naszym uzdrowieniem i bezpieczeństwem! Jezus Chrystus, którego dotykam!
30 A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto się dotknął mojego płaszcza?» 31 Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął». 32 On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Jezus Chrystus chce być przez nas zaskakiwany, chce nas poznawać, chce na nas patrzeć i przeżywać relacje z nami całym swoim sercem, całą swoja świadomością. Nikt tak za nami nie szaleje z Miłości jak Jezus Chrystus!
33 Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. 34 On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości!».
Jezus nie uzdrawia częściowo. Zawsze całkowicie. Tylko czy my widzimy że jesteśmy chorzy? Czy my chcemy być uzdrowieni?
Miłość Jezusa jest tak nieskończenie potężna, że człowiek przy niej drży i lęka się, bo widzi prawdziwie siebie samego, to znaczy całą małość swojej wiary!
Co słyszy od Jezusa? Zawsze to samo: słyszy „córko!!!” „dziecko!!” – bo nigdy nie było, nie ma i nigdy nie będzie innej prawdy o Tobie, jak tylko ta jedna: że jesteś ukochaną córeczką Boga! jesteś ukochanym synkiem Boga!
TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY (fragm..)
Św. Ludwik Maria Grignon de Montfort
„Najświętsza Dziewica pozwoli ci uczestniczyć w swej wierze, która za Jej ziemskiego życia była większa niż wiara wszystkich patriarchów, proroków, apostołów i świętych. Teraz, królując w niebie, tej wiary nie ma, bo w świetle chwały wszystko widzi w Bogu. Ale za przyzwoleniem Najwyższego nie utraciła jej, wstępując do chwały; zachowała ją i zachowuje w Kościele wojującym dla swych najwierniejszych sług i służebnic.
Im więcej zatem względów zaskarbisz sobie u tej dostojnej Władczyni i wiernej Dziewicy, tym więcej w twym postępowaniu będzie czystej wiary: wiary czystej, co sprawi, że nie będziesz się troszczył o to, co zmysłowe i nadzwyczajne; wiary żywej i ożywianej miłością, dzięki której jedyną pobudką twych czynów będzie czysta miłość; wiary silnej i niewzruszonej jak skała, dzięki której pozostaniesz niezachwiany i niezłomny wśród życiowych burz i zamętu; wiary czynnej i przenikliwej, która jak tajemnicza przepustka da ci dostęp do wszelkich tajemnic Jezusa Chrystusa, do celów ostatecznych człowieka, i do Serca Boga; wiary mężnej, dzięki której bez wahania podejmiesz i doprowadzisz do końca wielkie dzieła dla Boga i dla zbawienia dusz; wiary, co będzie dla ciebie płonącą pochodnią, życiem Bożym, ukrytym skarbem boskiej Mądrości i przepotężną bronią, którą posługiwać się będziesz, by oświecać tych, co są w ciemnościach i w cieniu śmierci; by rozpalać tych, którzy są letni i potrzebują rozżarzonego złota miłości; by dawać życie tym, co umarli przez grzech; by łagodnym a silnym słowem wzruszać serca z kamienia i obalać cedry Libanu; wreszcie, by odeprzeć szatana i wszystkich nieprzyjaciół zbawienia.
Maryja, Matka pięknej miłości, wyzwoli twe serce z wszelkiego niepokoju sumienia i ze służalczego lęku.
Maryja twe serce otworzy i rozszerzy tak, że będziesz biegł po drodze przykazań Jej Syna w świętej wolności dzieci Bożych. Maryja wprowadzi do twego serca czystą miłość, której skarb jedynie Ona posiada.
Odtąd w swym postępowaniu będziesz się kierować już nie obawą, lecz czystą miłością ku Bogu, który sam jest Miłością. Będziesz Go uważał za najlepszego Ojca, któremu bezustannie będziesz się starał podobać, z którym będziesz ufnie rozmawiał, jak dziecko z dobrym ojcem. Gdybyś przypadkiem miał nieszczęście Go obrazić, upokorzysz się przed Nim natychmiast, przeprosisz Go pokornie, wyciągniesz ku Niemu z prostotą ręce, powstaniesz z miłością i dalej, bez niepokoju, obawy i bez zniechęcenia będziesz ku Niemu dążyć.”
Czym jest owo prawdziwe nabożeństwo, o którego owocach czytamy powyżej? Jak je przeprowadzić? Wszystko zostało wyjaśnione i opisane w traktacie. Doświadczenie otwierające drogę do wnętrza Boga, do którego najszybciej doprowadza każdego z nas indywidualnie i z niesamowicie odczuwalna troską – Maryja!
Kronika
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy