Ognisko Bydgoszczy – Parafia Świętej Trójcy, ul. Św. Trójcy 26

Parafia
Spotkamy się w trzeci czwartek miesiąca: godz. 18.00 Msza św. w intencji małżeństw w kościele św. Trójcy w Bydgoszczy, przy ul. Św. Trójcy 26, następnie o godz. 18.30 spotkanie Ogniska w salce parafialnej. Na spotkaniach pracujemy nad sobą omawiając 12 kroków ku pełni życia. Podejmujemy również pracę nad sobą uczestnicząc w grupach terapeutycznych. Spotkania tych grup odbywają się w czwartki (oprócz 3 czwartku, gdy spotykamy się wszyscy na Mszy św. i spotkaniu Ogniska). 1 grupa terapeutyczna: Sposoby radzenia sobie z uczuciami na podstawie Biblii. 2 grupa terapeutyczna: Rodzina na podstawie Adhortacji Jana Pawła II Familiaris Consortio. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Arkadiusz Muzolf - diecezjalny duszpasterz rodzin.
Parafia pw. Świętej Trójcy >>>

Dziękując Panu Bogu za 5 lat działalności naszego Ogniska w Bydgoszczy uczestniczyliśmy w Sympozjum poświęconemu małżeństwie i rodzinie, którego organizatorem było:

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Bydgoskiej oraz Wspólnota „SYCHAR” z okazji 5 lat działalności Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej w Bydgoszczy i XV Dnia Papieskiego.

„Jan Paweł II – Patron Rodziny”.

SOBOTA (10.10.2015) Budynek Zespołu Szkół Katolickich – Pomnik Jana Pawła II ul. Nowodworska 17 , Bydgoszcz (Szwederowo)
PROGRAM
10.00 Powitanie uczestników i prelegentów. Wprowadzenie w temat sympozjum.
10.15 Wykład: „Dziecko w sytuacji kryzysu małżeńskiego rodziców – jak je chronić i wspierać?” – Aleksandra Nowicka – psycholog
11.00 Wykład: „Jedność dwojga. Z Karolem Wojtyłą o doświadczeniu miłości, małżeństwa i rodziny.” – ks. dr Przemysław Kwiatkowski
11.45 Przerwa na kawę.
12.15 Wykład: „KRYZYS – POCZĄTKIEM DROGI DO SZCZĘŚCIA, czyli o dialogu, seksie i innych ćwiczenia pogłębiających jedność małżeńską.” – Anna i Jarosław Synak

13.45 Podsumowanie i zakończenie sympozjum

NIEDZIELA (11.10.2015) Parafia Chrystusa Króla, ul. Lotników 1, Bydgoszcz (Błonie)
16.00 Adoracja dziękczynna połączona ze świadectwami członków Wspólnoty „SYCHAR”.
17.00 MSZA ŚWIĘTA w intencji naszych małżeństw i rodzin, podczas której odbędzie się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz duchowa adopcja małżeństw w kryzysie. Obecni byli: Krajowy duszpastrz „Sycharu” – ks. Paweł Dubownik oraz założyciel wspólnoty – Andrzej Szczepaniak
18.00 Wykład: „ Rozwód czy pojednanie?” – Grzegorz Fedorczuk – prawnik/ SYCHAR oraz Andrzej Szczepaniak – założyciel Wspólnoty SYCHAR
19.00 Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
19.30 Poczęstunek i zakończenie spotkania.

Było naprawdę pięknie!!! 🙂

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli razem z nami w Sympozjum, za obecność, dar modlitwy i pomoc.

Komentarz odczytany na rozpoczęcie Mszy świętej:
„Przybył więc do miasteczka samarytańskiego, zwanego Sychar, w pobliżu pola, które niegdyś dał Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: Daj Mi pić!
Na to rzekła do Niego Samarytanka: Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym
Ci dała się napić? Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: Daj Mi się napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej.
Powiedziała do Niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka,a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie i jego bydło?
W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus:
Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu
dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem
wody wytryskującej ku życiu wiecznemu
. Rzekła do Niego kobieta: Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać
. A On jej odpowiedział: Idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj!
A kobieta odrzekła Mu na to: Nie mam męża
. Rzekł do niej Jezus: Dobrze powiedziałaś: Nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten,
którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą”. /Ewangelia wg św. Jana 4, 5–18/
Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR powstała jako dzieło małżonków sakramentalnych, którzy w obliczu kryzysu ich małżeństwa chcą wytrwać w miłości, wierności i w zobowiązaniach wynikających z przysięgi małżeńskiej.
Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej w Bydgoszczy powstało 10 października 2015 roku.
Pierwszym Duszpasterzem Wspólnoty był Ojciec Mieczysław Łusiak, obecnie jest ksiądz Arkadiusz Muzolf.
Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za 5 lat działalności naszego Ogniska na rzecz ratowania małżeństw w naszej diecezji oraz w diecezjach sąsiednich, gnieźnieńskiej, toruńskiej i pelplińskiej, bo również z tych diecezji wiele osób korzysta z pomocy i naszego wsparcia.
W ciągu tych 5 lat jako Wspólnota organizowaliśmy Wielkopostne Rekolekcje dla małżeństw, Akademie Miłości Małżeńskiej, była grupa wsparcia dla mężczyzn, uczestniczyliśmy w Warsztacie pracy nad sobą,”12 kroków”, prowadziliśmy Żnińskie Spotkania dla Małżeństw, gościliśmy w Tucznie, diecezja gnieźnieńska, gdzie spotkaliśmy się z Doradcami Życia Rodzinnego.
Współpracujemy z Diecezjalną Poradnią Rodzinną, korzystając z porad specjalistów, oraz sami służymy pomocą, tym, którzy do poradni z problemami małżeńskimi się zwracają. Od września wspiera nas swoją modlitwą Grupa Ojca Pio z parafii Chrystusa Króla.
Nieustannie powierzamy Bożej Opatrzności nasze małżeństwa i rodziny, prosząc o prawdziwą wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach.

Kronika
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy