Ognisko Bydgoszczy – Parafia Świętej Trójcy, ul. Św. Trójcy 26

Parafia
Spotkamy się w trzeci czwartek miesiąca: godz. 18.00 Msza św. w intencji małżeństw w kościele św. Trójcy w Bydgoszczy, przy ul. Św. Trójcy 26, następnie o godz. 18.30 spotkanie Ogniska w salce parafialnej. Na spotkaniach pracujemy nad sobą omawiając 12 kroków ku pełni życia. Podejmujemy również pracę nad sobą uczestnicząc w grupach terapeutycznych. Spotkania tych grup odbywają się w czwartki (oprócz 3 czwartku, gdy spotykamy się wszyscy na Mszy św. i spotkaniu Ogniska). 1 grupa terapeutyczna: Sposoby radzenia sobie z uczuciami na podstawie Biblii. 2 grupa terapeutyczna: Rodzina na podstawie Adhortacji Jana Pawła II Familiaris Consortio. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Arkadiusz Muzolf - diecezjalny duszpasterz rodzin.
Parafia pw. Świętej Trójcy >>>

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła.
(Tes. 5, 16-22)

Ufając w moc modlitwy Wspólnotowej…

Zapraszamy wszystkie osoby przeżywające trudności małżeńskie, potrzebujące wsparcia modlitewnego,
o przedstawianie swoich intencji modlitewnych do Ani, na adres mailowy:
annawysocka63@wp.pl

Wspierać swoją modlitwą będzie nas Grupa Ojca Pio z Parafii Chrystusa Króla w Bydgoszczy.
Ania, będzie przesyłać do nich nasze intencje modlitewne.

Osoby chętne do wsparcia innych swoją modlitwą, prosimy o zwracanie się również do Ani.

Kronika
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy