Ognisko Bydgoszczy – Parafia Świętej Trójcy, ul. Św. Trójcy 26

Parafia
Spotkamy się w trzeci czwartek miesiąca: godz. 18.00 Msza św. w intencji małżeństw w kościele św. Trójcy w Bydgoszczy, przy ul. Św. Trójcy 26, następnie o godz. 18.30 spotkanie Ogniska w salce parafialnej. Na spotkaniach pracujemy nad sobą omawiając 12 kroków ku pełni życia. Podejmujemy również pracę nad sobą uczestnicząc w grupach terapeutycznych. Spotkania tych grup odbywają się w czwartki (oprócz 3 czwartku, gdy spotykamy się wszyscy na Mszy św. i spotkaniu Ogniska). 1 grupa terapeutyczna: Sposoby radzenia sobie z uczuciami na podstawie Biblii. 2 grupa terapeutyczna: Rodzina na podstawie Adhortacji Jana Pawła II Familiaris Consortio. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Arkadiusz Muzolf - diecezjalny duszpasterz rodzin.
Parafia pw. Świętej Trójcy >>>

Kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Wspólnoty SYCHAR odbyło się 31 maja.
Uczestniczyliśmy we Mszy św, w intencji naszych małżeństw oraz spotkaniu.

Na spotkaniu rozmawialiśmy o naszej bezsilności, kontynuując podjęty przez nas temat 1 kroku,na poprzednim spotkaniu. Przyznajemy, że jesteśmy bezsilni wobec naszego uzależnia i naszych problemów – i że nie możemy już dać sobie rady z naszym życiem.

Zadanie:

Słowo Boże do rozważania:
” 35 Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: «Przeprawmy się na drugą stronę». 36 Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. 37 Naraz zerwał się gwałtowny wicher*. Fale biły w łódź, tak że łódź już się napełniała. 38 On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?» 39 On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!». Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. 40 Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?» 41 Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?»”

Apostołowie bali sie i brakowało im zaufania-to były konsekwencje ich bezsilności.

Pytania:
Kiedy i jak przeżywasz lęk oraz brak zaufania w powiązaniu z bezsilnością?
-obniżenie aktywności religijnej lub jej nagły wzrost(czy roszczeniowy?)
-wstyd przed pójściem do kościoła
-wstyd przed wyznaniem swoich win i problemów( sakrament pokuty)
-zaniedbywanie obowiązków jako pracownik
-trudności z logicznym myśleniem
-bezsenność
-rezygnacja z dotychczasowych zainteresowań
-stany depresyjne
-unikanie współżycia, obawy przed odrzuceniem
-manipulowanie sobą i otoczeniem
-karanie brakiem miłości z powodu braku miłości

Umówiliśmy się na spotkanie grupy wsparcia 8 czerwca, oraz kolejne spotkanie Ogniska 28 czerwca.

Kronika
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy