Ognisko Bydgoszczy – Parafia Świętej Trójcy, ul. Św. Trójcy 26

Parafia
Spotkamy się w trzeci czwartek miesiąca: godz. 18.00 Msza św. w intencji małżeństw w kościele św. Trójcy w Bydgoszczy, przy ul. Św. Trójcy 26, następnie o godz. 18.30 spotkanie Ogniska w salce parafialnej. Na spotkaniach pracujemy nad sobą omawiając 12 kroków ku pełni życia. Podejmujemy również pracę nad sobą uczestnicząc w grupach terapeutycznych. Spotkania tych grup odbywają się w czwartki (oprócz 3 czwartku, gdy spotykamy się wszyscy na Mszy św. i spotkaniu Ogniska). 1 grupa terapeutyczna: Sposoby radzenia sobie z uczuciami na podstawie Biblii. 2 grupa terapeutyczna: Rodzina na podstawie Adhortacji Jana Pawła II Familiaris Consortio. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Arkadiusz Muzolf - diecezjalny duszpasterz rodzin.
Parafia pw. Świętej Trójcy >>>

Na ostaniem naszym spotkaniu z Panią Marią Danielewską, mówiliśmy o komunikacji.

Aby komunikacja była właściwa, powinna być:
• Otwarta
• Gotowa na zmiany
• Akceptaceptująca różności ( lojalność, prawda o mnie i innych)

Komunikacja nie możne przebiegać w formie rozkazów (udowadniania sobie swoich racji).

Zagrożenia dla właściwej komunikacji:

• Generalizowanie (sądy, wizje)
• Projekcja (dostrzeganie w innych swoich wad, oskarżanie)
• Negacja ( krytyka zachowań, postawy)
• Mechanizm „kata” ( ciągłe ocenianie,postawa mająca na celu wzbudzanie poczucia winy)
• Brak umiejętności rozstawania się

W małżeństwie każdy z osobna powinien mieć możliwość osobistego rozwoju.

Zasady pomocy w odnowieniu małżeństwa:

• Zaczynam od pracy nad sobą
• Zostawiam historię ( to co było) za sobą (przebaczam sobie i współmałżonkowi, odpuszczam urazy, zemstę, przechodzę do czynu)

Gdy małżonkowie zobaczą, że zaistniałe trudności ich rozwijają, to istnieje możliwość by zacząć wszystko „od nowa”.

Kronika
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy