Ognisko Bydgoszczy – Parafia Świętej Trójcy, ul. Św. Trójcy 26

Parafia
Spotkamy się w trzeci czwartek miesiąca: godz. 18.00 Msza św. w intencji małżeństw w kościele św. Trójcy w Bydgoszczy, przy ul. Św. Trójcy 26, następnie o godz. 18.30 spotkanie Ogniska w salce parafialnej. Na spotkaniach pracujemy nad sobą omawiając 12 kroków ku pełni życia. Podejmujemy również pracę nad sobą uczestnicząc w grupach terapeutycznych. Spotkania tych grup odbywają się w czwartki (oprócz 3 czwartku, gdy spotykamy się wszyscy na Mszy św. i spotkaniu Ogniska). 1 grupa terapeutyczna: Sposoby radzenia sobie z uczuciami na podstawie Biblii. 2 grupa terapeutyczna: Rodzina na podstawie Adhortacji Jana Pawła II Familiaris Consortio. Opiekunem duchowym Wspólnoty jest ks. Arkadiusz Muzolf - diecezjalny duszpasterz rodzin.
Parafia pw. Świętej Trójcy >>>

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą świętą. Była to niedziela Chrztu Pana Jezusa.

Mt 3, 13-17

13 Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. 14 Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» 15 Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe5». Wtedy Mu ustąpił. 16 A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast6 wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. 17 A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».

Ojciec Mieczysław mówił pięknie o tym wydarzeniu w czasie kazania:

„Chrzest Jezusa miał miejsce u ujścia Jordanu do Morza Martwego. To miejsce jest najniżej położonym miejscem na ziemi – ponad 400 m pod poziomem morza. Czy to przypadek, że Jezus zaczyna swoją publiczną działalność, swoje głoszenie Ewangelii, od tego miejsca? Na pewno nie. Jezus „zstępuje” do każdej ludzkiej depresji, jakikolwiek ona ma charakter. I pokazuje nam, że do niej zstępuje też Duch Święty. I chce, aby człowiek żyjący w depresji, usłyszał słowa Boga Ojca: „Jesteś moim synem/córką umiłowanym/ną, w którym/której mam upodobanie”. Jezus chce poprowadzić nas od depresji przez Górę Kuszenia, Górę Przemienienia, Górę Kalwarię do Góry Wniebowstąpienia. Otrzymaliśmy chrzest, aby wyjść z depresji i dojść do Nieba.”

(Rozważanie ze strony: „Codzienne rozważanie Ewangelii O. Mieczysława”, www.bydgoszcz.jezuici.eu)

W czasie spotkania rozmawialiśmy o wierności Bogu i małżonkowi, o wielkości Sakramentu małżeństwa, a także o przyczynach niewierności. Każdy podzielił się także tym co aktualnie dzieje się w jego małżeństwie.
Ustaliliśmy, że będziemy się spotykać dwukrotnie w ciągu każdego miesiąca. Jedno spotkanie będzie się odbywało w drugą niedzielę miesiąca i będzie poprzedzone Eucharystią o godz.17.00, a drugie będzie zawsze w ostatni czwartek miesiąca o godz. 19.00, to spotkanie będziemy zaczynać Adoracją Najświętszego Sakramentu.

Ojciec przekazał nam także dobrą i ważną dla nas wiadomość.
Biskup bydgoski, Jana Tyrawa, udzielil pozwolenia i słownego błogosławieństwa na działalność Wspólnoty SYCHAR na terenie Diecezji Bydgoskiej.

Kronika
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy